novinky NOVINKY

Kontaktní osoba: 

Jan Klíčník

774 345 733

kj.odpady@seznam.cz

 

 

 

Vyplatí se třídit odpad?

Vyplatí se třídit odpad aneb jak ušetřit

 


 

Vážní systém MOBA

Naše společnost používá k vážení odpadu vážní systém od německé společnosti MOBA. Používáme jak statické, tak dynamické váhy.

Dynamické (samočinné) váhy se hlavně používají tam, kde se vyprazdňuje velké množství nádob použitím obou stran zdvihače. Zdvihač s rozděleným hřebenem může zdvihnout a zvážit dvě popelnice (každou na 80, 110, 120 nebo 240 litrů) nezávisle, nebo jeden velký kontejner až do kapacity 1100 litrů. Sebraná data se dají zpracovat na palubním počítači, uložit na paměťové médium nebo vytisknout přímo na místě. 

Další informace o vážních systémech MOBA najdete zde.

MAWIS – Výhody pro místní úřady při likvidaci komunálního odpadu:

» Automatické vážení (pokud je odpad vyvážen vozem s dynamickou váhou, lze určit množství odpadu v každé jednotlivé nádobě)

» PC software pro správu kontejnerů, díky kterému lze vytvářet měsíční přehledy vývozů 

» Otevřená rozhraní pro sektorová specická řešení

Tento systém funguje pouze je-li daná nádoba vybavena čipem, který slouží k indentifikaci jak druhu odpadu, tak i majitele.

V současné době se tento systém postupně zavádí jak na svoz BIO odpadu, tak na svoz tříděného odpadu z domácností. Dále se bude závádět i pro komunální odpad a další druhy odpadu.

 

 

 

 

© 2010 Ensis HN

JAN KLIČNÍK - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Tasovice 395, 67125 Tasovice,
tel. 607 971 762, 721 527 196