novinky NOVINKY

Kontaktní osoba: 

Jan Klíčník

774 345 733

kj.odpady@seznam.cz

 

 

 

Vyplatí se třídit odpad?

Vyplatí se třídit odpad aneb jak ušetřit

 


 

 O firmě KJ spol. KJ

Firma vznikla v roce 1992. Jako podnikající živnostník, zabývající s autodopravou a s vozem komunálního odpadu. Jedná se v podstatě o rodinnou firmu se třemi zaměstnanci, která vede jednoduché účetnictví a potřebné evidence o odpadech na základě legislativních postupů pro obce a firmy.

Pan Klíčník začal podnikat na základě výzvy obecního úřadu Hodonice, kde v roce 1990 obec měla vlastní sběrný vůz a po rozpadu technických služeb tuto činnost nabídla panu Klíčníkovi k provozování.

Své služby rozvíjel ve spádové oblasti, kde získal 14 obecních úřadů. V roce 1995 se rozhodl oslovovat malé a střední firmy, pro které začal vyvážet komunální odpad a postupem času sovu činnost rozšířil o tříděné odpady pro obce i firmy. V rámci těchto podnikatelských aktivit rozšířil nabídku služeb o třídění odpadu a zpracování potřebných dokladů, v rámci systému Eko-kom a povinné evidence.

V prvopočátku se jednalo o cca 20 firem, kde se vzrůstající cenou služeb u konkurenčních firem vznikla poptávka o tyto služby a v současné době provozuje cca 100 firem. Kompletní služby včetně třídění a evidence odpadů provozuje u desítek firem v rámci spádové obalsti.

S rozšířením služeb došlo i k rozšíření vozového parku, přičemž na začátku využíval na tyto služby pouze jeden vůz, dnes již firma zajišťuje tuto činnost 3 speciálními vozy a vozem s kontejnery na velkoobjemový odpad. V souladu s trendy v oblasti s nakládání s odpady se firma snaží držet krok s významnou konkurencí na trhu tak, aby společnost byla konkurence schopná i v době, která vyžaduje velký tlak na investice do moderních technologií a postupů.

Z toho důvodu v roce 2016 začala spolupracovat s německou firmou MOBA. Tato firma je poskytovatelem inteligentních vážních systémů, díky kterým je možné vážit jednotlivé nádoby idividuálně. Zároveň jsou nádoby vybaveny transpondéry, které v sobě nesou informaci o poloze nádoby, majiteli a typu odpadu.

Tento systém je v současné době zaveden v oblasti BIO odpadu a tříděného odpadu z domácností, které mají na tento druh odpadu vlastní nádoby. Postupně se tento systém bude rozšiřovat i pro další druhy odpadu. 

Cíle podniku:

Firma se snaží udržet své postavení na trhu, co se týče obecního odpadu a rozrůstat se ve službách pro malé a střední firmy, kde je účinnou konkurencí oproti nadnárodním společnostem typu FCC. Environment, AVE. SITA svoz, Van Gansenvinkel, Kaiser apod.

Díky tomu, že podnik nemá nadbytek administrativních pracovníků pro jednotlivé činnosti, např. evidence odpadů, provoz evidence vozidel, účetní služby, má nižší režijní náklady a je schopen tak efektivně konkurovat velkým společnostem.

V současné době se firma zaměřila na poskytnutí služby tříděného odpadu do domácností, především v rámci dotací formou nádob přímo do daných domácností. 

V rámci služeb pro firmy se snaží firma vytvářet podmínky pro rozšíření služeb v oblasti tříděných odpadů, včetně jejich evidence a získání tak většího podílu na trhu.

 

 

© 2010 Ensis HN

JAN KLIČNÍK - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Tasovice 395, 67125 Tasovice,
tel. 607 971 762, 721 527 196